ETİMOLOJİK YAPISI


Bigadiç’in bilinen ilk adı “DİDİ MOTİ HE” dir. Bu ismin hangi manaya geldiği, hangi medeniyet zamanında kullanıldığı tespit edilemedi. 

İkinci olarak “AKHYRAİOS” (AKHYRAOUS) ismi dikkat çekicidir. Akhyraous adı, eski Helen dilinde “Samanlar” anlamına gelen akhyra sözcüğüne, li/lı anlamındaki ous takısı eklenerek türemiştir. Samanlı (kent) anlamını belirtmektedir. Ancak kentin Mysia dilinden gelme Akhoura gibi bir adı varken bunun hellenleşme döneminde Helen ağzına göre değiştirilip Akhyraous biçimine getirilmiş bulunabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Üçüncü olarak, Bigadiç’te bulunan Bizans yerleşiminin adı, Bizans tekstlerinde geçen “BİGADİA” olmalıdır denilmektedir. 

Son olarak Bigadiç ismi yine Bizans’ın son dönemlerinde “BİGADOS” adıyla karşımıza çıkmaktadır. Romalı bir generalden veya Bergama kralının oğlunun isminden geldiği rivayet edilen Bigados adının manası tespit edilememiştir. 

Üçüncü bin yılda Anadolu’dan Yunanistan’a bir takım göçler olduğu artık filologlarca ispatlanmıştır. Yunanistan’da bulunan (ss), (tt) ya da (nt)’li yer adlarının Yunan diliyle açıklanamadığı, bunların Anadolu’nun batı ve güneybatı bölgelerindeki (s), (ss) ve (nd)’li yer adlarına karşılık olduğu ve bunların Anadolu’dan Yunanistan’a geçtiği anlaşılmıştır. Bu yer adlarına örnek olarak KorintosSamintos ve Kostintos gibi adlar gösterilebilir. 

Bunlardan da anlaşılabileceği gibi Bigados ismi Yunan değil, Anadolu damgasını (Mysia, Frigya, Luvi, Hitit vs) taşımaktadır.

TARİHÇE
BİGADİÇ HARİTASI
COĞRAFİ DURUM
ETİMOLOJİK YAPISI
KÜLTÜR TURİZM