BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

 

Etik Komisyonu Kuruluş Amacı: 5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek amacıyla Başkanlık Makamının 13.01.2017 tarihli oluru ile Belediyemiz Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Faaliyetler: 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personele Kamu Görevlileri Etik sözleşmesi imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmış ve göreve yeni başlayan personellere de göreve başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam etmektedir. Yıllık olarak düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Etik konularının eklenmesine karar verilmiştir.

 

Etik Komisyon Üyeleri :

Başkan                        :Süleyman SARAN (Başkan Yardımcısı)

Komisyon Üyesi         :İbrahim ÖZKULA (Strateji Geliştirme Müdürü)

Komisyon Üyesi         :Ersoy ÖZDUR (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

Komisyon Üyesi         : Mustafa KURTGÜN (Yazı İşleri Müdür V.)

 

Mevzuat :

- 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 13.04.2005 ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik